Oplossingen

Verbeter uw ontwerpproces

Benut het volledige potentieel van uw 2D- en 3D-ontwerpproces door repetitieve taken te elimineren.
BROCHURE DOWNLOADEN
hsbDesign
platform
hsbDesign is ons innovatieve BASE-platform waarmee we al onze andere ontwerptools ontwikkelen.
hsbDesign elimineert repetitieve taken in uw 2D- en 3D-ontwerpproces. Door u alleen op de belangrijkste zaken te concentreren, optimaliseert u het potentieel van uw programma. Met onze hsbConsole-interface kunt u gemeenschappelijke elementen combineren om ze dezelfde instellingen te geven. Dit maakt het ontwerpen eenvoudiger. Ons basisplatform biedt meer duidelijkheid, meer details en meer ontwerpmogelijkheden.
hsb
Design
hsb
Design
Ons platform voor het ontwerpen van offsite bouwprojecten biedt een groot aantal tools die elk afgestemd zijn op specifieke bouwmethoden.
hsb
Timber
hsb
Timber
Toolset voor het ontwerpen van gekoppelde houtonderdelen waarmee een compleet gebouw of afzonderlijke onderdelen worden gemaakt. Beantwoordt aan alle kwaliteitseisen voor ontwerp en productie. 
hsb
StickFrame
hsb
StickFrame
Een toolset voor het ontwerpen van gekoppelde houtonderdelen waarmee open of gesloten wandframes worden gemaakt. Geschikt voor het maken van ontwerpen die klaar zijn voor productie.
hsb
RoofElement
hsb
RoofElement
Een toolset voor het ontwerpen van houten of metalen onderdelen die samengevoegd worden tot dakelementen. Geschikt voor het maken van ontwerpen die klaar zijn voor productie.
hsb
FloorElement
hsb
FloorElement
Een toolset voor het ontwerpen van gekoppelde houten of metalen onderdelen die samengevoegd worden tot vloerelementen. Geschikt voor het maken van ontwerpen die klaar zijn voor productie.
hsb
SIP
hsb
SIP
Een toolset voor het ontwerpen van SIP-panelen voor wanden, daken of vloeren. Geschikt voor het maken van ontwerpen die klaar zijn voor productie.
hsb
CLT
hsb
CLT
Een toolset voor het ontwerpen van CLT-wanden, -daken of -vloerpanelen. Geschikt voor het maken van ontwerpen die klaar zijn voor productie.
hsb
Glulam
hsb
Glulam
Een toolset voor het ontwerpen van glulam-onderdelen. Ideaal voor het ontwerpen van de elementen die nodig zijn voor de productie.
hsb
Log
hsb
Log
Een toolset voor wand-, dak- en vloerpanelen gemaakt met logs (gekoppeld via hoekinkepingen). Ideaal voor het ontwerpen van logbouw en andere massieve houtstructuren. 
hsb
MetalFrame
hsb
MetalFrame
Een toolset voor het ontwerpen van staalframewanden. Ideaal voor het ontwerpen van de elementen die nodig zijn voor productie.
hsbDesign for AutoCAD® is our innovative BASE platform on which all feature rich design toolsets are built upon. It eliminates the unwanted repetitions associated with 2D and 3D design allowing you to realise its true potential. Using our hsbConsole interface, you will be able to group together common parts, so they can share the same configuration, and navigate your model with ease. With this platform you’ll experience new levels of clarity, detail and engagement with your design.
hsb
Design
Platform
 • Interpreteer en visualiseer 3D-modellen met behulp van uitgebreide hsbcad-gegevens.
 • Aanmaken en wijzigen van 2D-geometrie.
 • Aanmaken en wijzigen van 3D-modellen met vaste volumes, oppervlakken en meshes.
 • Toevoegen van aantekeningen bij uw ontwerpen, zoals tekst, afmetingen, markeringen en tabellen.
 • Bepaal op welke manier de onderdelen waaruit een object bestaat worden weergegeven, afhankelijk van de weergave die wordt gebruikt.
 • Personaliseer uw ribbons en toolbars om uw workflow te optimaliseren.
 • Importeer en exporteer uw projecten vanuit een groot aantal beschikbare bestandsformaten, zoals 3D Studio, ACIS, Catia, DGN, pdf en meer.
 • Gebruik uw eigen CAD-normen.
 • Bekijk uw technische tekeningen in een aanpasbaar productieformaat.
 • Creëer automatisch afgemeten panelen in realtime. Werk met een interactieve weergave van alle elementen. 
 • Bekijk alleen geneste masterpanelen voor een optimale productie.
 • Profiteer van extra hsbDesign-tools met een groot aantal functies die afgestemd zijn op uw specifieke bouwtechnieken.

hsbTimber is een toolset die gebruik maakt van het hsbDesign-platform. Het is een toolset waarmee u houten elementen kunt samenvoegen om vervolgens gedeeltelijke of complete gebouwen te ontwerpen met een hoogwaardig eindresultaat. Ontwerp moderne tuinhuisjes, zwembadoverkappingen, carports, hedendaagse luifels of traditionele structuren met behulp van talrijke houtverbindingsmogelijkheden. U kunt elke ontwerpoptie, zoals eenvoudige deuvels, traditionele decoratieve sierverbindingen of moderne klassieke dakprofielen eenvoudig aanpassen, afmeten en voorbereiden voor CNC-machines of een handmatige afwerking.
hsb
Timber
Platform
 • Gebruik gedetailleerde ontwerpfuncties voor alle standaardbalken: spanten, trekplaten, makelaars, daknokken, palen, schoren, enz.
 • Elke balk bevat slimme gegevens die eenvoudig te gebruiken zijn voor materiaallijsten, het automatisch aanmaken van technische tekeningen en het instellen van CNC-interfaces.
 • Gebruik ingenieuze verbindingen voor elk project, zoals pen- en gatverbindingen, zwaluwstaartverbindingen, halfhoutverbindingen of een haaklas. Exporteer ze in het gewenste formaat.
 • U kunt uw bibliotheek uitbreiden met uw eigen lijst van aangepaste profielbalken, materialen, verbindingen en gereedschappen.
 • Ontdek meteen wanneer elementen elkaar overlappen.
 • Intelligente positienummering: elk element behoudt zijn nummer, zelfs als het gebouw verandert. Dit voorkomt foutieve overlappingen.
 • De berekening voor het maken van een dak is gebaseerd op de constructiegegevens van uw technische plannen. Deze berekening omvat ook de positie van elke dakpan.
 • Gebruik dynamische functies om balken te verdelen, samen te voegen, uit te rekken, af te snijden, en nog veel meer.
 • Gebruik een basistextuur om het visueel eindresultaat te verfraaien.
 • Onderdelenlijst (BOM) voor balk- en plaatmaterialen met optimalisatie van afrondingen en lengtes.
 • Creëer automatisch technische tekeningen van afgemeten onderdelen in uw eigen aanpasbare productieformaat.
 • Gebruik andere hsb-tools zoals StickFrame, Sip, CLT en Glulam om uw ontwerpprojecten nog beter te maken.

hsbStickframe is een toolset die gebruik maakt van het hsbDesign-platform. Het is een toolset waarmee u houtelementen met elkaar kunt verbinden tot open en gesloten wandframes met een hoge dichtheid. Combineer hsbStickframe met andere tools om al uw houtskeletbouwprojecten te ontwerpen en te produceren. U krijgt veel flexibiliteit bij het ontwerpen van palen, beplating, stijlen, lateien en meer. Gebruik ook voorgedefinieerde bekledingslagen die zijn aangepast aan de verdeling van stijlen, zodat u muren kunt verbinden met vloeren, gevelwanden en daken. Muuropeningen worden gevuld met ramen en deuren die automatisch worden aangepast aan uw productiecriteria. De eindoutput omvat gedetailleerde BIM-productiedocumenten, zoals compatibele geautomatiseerde schema's en materiaallijsten voor montage.
hsb
StickFrame
Platform
 • Converteer AutoCAD® wanden direct naar wandframes. Bespaar zo meer tijd tussen uw ontwerp- en productieproces.
 • Maak uw eigen bibliotheek met verschillende soorten wanden op basis van uw eigen bouwmethode:
 • ~~ Plaats balken en panelen met behulp van de grafische ontwerptools van hsbDesign en bepaal vooraf de samenstelling van de wand.
 • ~~ Bepaal hoe hoekverbindingen en T-verbindingen worden verbonden of gesneden, en bepaal hoe wanduiteinden zullen eindigen.
 • ~~ Bepaal de opbouw van openingen zoals lateien, makelaars, stijlen, ...
 • ~~ Breng de binnen- en buitenplaatgevels aan op een muur. Bepaal hoe ze over de muur worden verdeeld, en pas ze aan ter hoogte van de aansluitingen en wanduiteinden.
 • ~~ Definieer geëxtrudeerde vormen die rechthoekige balken kunnen vervangen om geprofileerde balken te produceren, zoals staal, I-balkenconstructies, ...
 • ~~ Gebruik freesgaten, zaaglijnen, boorgaten en inkepingen die automatisch op een muur worden aangebracht.
 • Creëer wandframes met behulp van de wandbibliotheek. Kies uit ontwerpopties voor balken (rechthoekig, I-balken, staal), panelen (afmetingen, oriëntatie en verdeling binnen het eigenlijke frame), knooppuntindeling, enz.
 • Gebruik dynamische openingen (deuren, ramen, samengestelde openingen...): hun positie en afmetingen zijn volledig personaliseerbaar.
 • Voeg sparingen, belastingspunten, klossen, openingen, inkepingen en nog veel meer toe. U kunt ze dynamisch aanpassen en het zwaartepunt en het gewicht laten samenwerken om automatisch de locaties van hijslusgaten te bepalen.
 • U kunt de standaardlengtes van balken uitlijnen op muren, met automatische identificatie van splitsingslocaties van lange balken.
 • Haal subframes (openingen) uit volledige geframde wanden voor een optimale productieverwerking.
 • Ontdek waar balken en plaatmaterialen elkaar overlappen, zodat u de juiste oplossingen kunt toepassen.
 • Creëer eenvoudig schuine wanden met intelligente schuine vlakken. Uw parameters bepalen hoe de muur zich verhoudt tot elk oppervlak.
 • Kopieer en spiegel frameontwerpen in slechts enkele seconden. 
 • Creëer automatisch afgemeten panelen en technische tekeningen in realtime. Werk met een interactieve weergave van alle elementen, inclusief de te produceren materiaallijst.
 • Gebruik andere hsb-tools zoals StickFrame, Sip, CLT, Glulam om uw ontwerpprojecten nog beter te maken.

hsbRoofElement is een toolset die gebruik maakt van het hsbDesign-platform. Het is een toolset waarmee u houten of metalen onderdelen kunt verbinden tot volledige dakelementen. Combineer hsbRoofElement met andere tools om al uw dakonderdelen te ontwerpen en te produceren. U krijgt veel flexibiliteit bij het ontwerpen van nokken, dakranden, dakvalleien of heup- en middenpanelen. Gebruik ook voorgedefinieerde plaatlagen die zijn aangepast aan de verdeling van de balken. Werk met verschillende hoekvlakken en voeg al deze elementen automatisch samen tot één enkele dakframe. De omtrek en randen van dakopeningen worden bepaald met behulp van parametrische randdefinities, die vervolgens worden aangepast aan uw bouwmethoden en automatisch worden geframed in overeenstemming met uw productiecriteria. De eindoutput omvat gedetailleerde BIM-productiedocumenten, zoals compatibele geautomatiseerde schema's en materiaallijsten voor montage.
hsb
RoofElement
Platform
 • Creëer dakframes met behulpt van de dakbibliotheek. Kies uit gedetailleerde balken (rechthoekig, I-profielen of staal), panelen (bepaald zelf de afmetingen, oriëntatie en verdeling binnen het frame), verbindingen, enz.
 • Creëer uw eigen bibliotheek van randafwerkingen via een grafische interface. Gebruik dynamische details met variabele waarden die kunnen worden toegepast op vele andere soorten verbindingen.
 • Creëer een bibliotheek met dynamische verbindingsopties voor daknokken, dakvalleien, schilddaken, zijkanten, enz. U kunt ook vooraf bepaalde standaardbibliotheken gebruiken met specifieke opties voor de lokale markt.
 • Ontwerp, oriënteer, splits en plaats de omtrek van elk element. Gebruik specifieke verbindingsopties voor elke omtrek om dakframes te produceren.
 • Gebruik algemene ontwerpopties zoals splitsen, samenvoegen, uitrekken om onderdelen met elkaar te koppelen.
 • Voeg eenvoudig openingen toe aan uw ontwerp (bijvoorbeeld voor trappen of ramen).
 • Bepaal de positie van de dakbedekking en de daklatten, en bereken uw dakoppervlak op basis van de opstelling van deze posities.
 • Kopieer en spiegel frameontwerpen in slechts enkele seconden.
 • Creëer automatisch technische tekeningen van afgemeten onderdelen in uw eigen aanpasbare productieformaat.
 • Creëer automatisch afgemeten panelen in realtime. Werk met een interactieve weergave van uw onderdelen, inclusief de te produceren materiaallijst.
 • Gebruik andere hsb-tools zoals StickFrame, Sip, CLT, Glulam om uw ontwerpprojecten nog beter te maken.

hsbFloorElement is een toolset die gebruik maakt van het hsbDesign-platform. Het is een toolset waarmee u houten of metalen onderdelen kunt verbinden tot complete vloerelementen. Combineer hsbFloorElement met andere tools om al uw vloerconstructies te ontwerpen en te produceren. U krijgt veel flexibiliteit bij het ontwerpen van vloeroppervlakken, schoorsteenopeningen en trapgaten. Gebruik ook voorgedefinieerde plaatlagen die zijn aangepast aan de verdeling van de balken. Werk met verschillende hoekvlakken en voeg al deze elementen automatisch samen tot één enkele vloerframe. De omtrek en randen van vloeropeningen worden bepaald met behulp van parametrische randdefinities, die vervolgens worden aangepast aan uw bouwmethoden en automatisch worden geframed in overeenstemming met uw productiecriteria. De eindoutput omvat gedetailleerde BIM-productiedocumenten, zoals compatibele geautomatiseerde schema's en materiaallijsten voor montage.
hsb
FloorElement
Platform
 • Creëer vloerframes met behulp van de vloerbibliotheek. Kies uit balken (rechthoekig, I-balken, staal), panelen (afmetingen, oriëntatie en verdeling binnen het eigenlijke raamwerk), verbindingsopties en nog veel meer.
 • Creëer uw eigen bibliotheek van randafwerkingen via een grafische interface. Gebruik dynamische details met variabele waarden die kunnen worden toegepast op vele andere soorten verbindingen.
 • Maak een bibliotheek van dynamische verbindingen ter hoogte van omtrekken of openingen zoals schoorstenen en trapgaten. U kunt ook voorgedefinieerde standaardbibliotheken gebruiken met specifieke verbindingen voor de lokale markt.
 • Ontwerp, oriënteer, splits en rangschik elementcontouren. Geef specifieke verbindingsopties aan de contouren om het framewerk voor vloeren te produceren.
 • Gebruik algemene ontwerpopties zoals splitsen, samenvoegen, uitrekken om onderdelen met elkaar te koppelen.
 • Voeg eenvoudig openingen toe aan uw ontwerp (bijvoorbeeld voor trappen of ramen).
 • U kunt uw vloerconstructie voorzien van standaard metalen onderdelen, zoals Simpson Strong Tie en Cullen.
 • Creëer elementgegevens voor panelen door gebruik te maken van geïmporteerde gegevens van industriepartners zoals Mitek, James Jones, Steico, Gangnail en Wolf.
 • Kopieer en spiegel frameontwerpen in slechts enkele seconden.
 • Creëer automatisch technische tekeningen van afgemeten onderdelen in uw eigen aanpasbare productieformaat.
 • Creëer automatisch afgemeten panelen in realtime. Werk met een interactieve weergave van uw onderdelen, inclusief de te produceren materiaallijst.
 • Gebruik andere hsb-tools zoals StickFrame, Sip, CLT en Glulam om uw ontwerpprojecten nog beter te maken.

hsbSIP is een toolset die gebruik maakt van het hsbDesign-platform om structurele geïsoleerde (SIP) projecten te ontwerpen. Het is een toolset waarmee u schuimkernpanelen kunt maken tussen externe structurele omhulsels. Zo kunt u wand-, vloer- en dakpanelen met een hoge dichtheid vormen. Combineer hsbSIP met andere tools voor het ontwerpen en produceren van al uw SIP-elementen. U krijgt veel flexibiliteit bij het ontwerpen van gedetailleerde paneelstijlen of messing- en groefverbindingen die gekoppeld zijn aan een bibliotheek van vooraf gedefinieerde paneel- en perimeterstops. U kunt er ook muren, vloeren en daken mee verbinden. Muuropeningen worden gevuld met ramen en deuren die automatisch worden uitgewerkt volgens uw productiecriteria. Standaardverbindingen zoals dubbele, enkele en blokmessing- en groefverbindingen, inloop- en geïntegreerde paneelstops, gedetailleerde randdefinities zoals verstek- of structuurstijlen en vooraf gedefinieerde voegregels kunnen automatisch op elk paneel worden toegepast. De eindoutput omvat gedetailleerde BIM-productiedocumenten zoals lay-outs met automatisch bepaalde afmetingen, materiaallijsten, grafische output voor het nesten van panelen en montage.
hsb
SIP
Platform
 • Met behulp van de wand-, vloer- en dakbibliotheek kunt u zelf uw specificaties voor SIP-assemblages en openingen definiëren. U kunt ook bestaande bibliotheken gebruiken van erkende SIP-fabrikanten zoals Kingspan TEK, Insulspan, Hemsec en Sipco.
 • Profiteer van de uitgebreide ontwerpmogelijkheden voor SIP-stijlen, zoals schuimtoepassing, buitenbekleding, afsluitingen en het soort spline.
 • Creëer uitsparingen voor elektrische aansluitingen en wateraansluitingen.
 • Ontwerp messing- en groefverbindingen voor wanden, vloeren en daken.
 • Ontwerp uitsparingen voor elektrische kabels of waterleidingen.
 • Unieke bewerkingsmogelijkheid voor paneelranden en -punten waarmee u de gewenste vorm precies kunt definiëren.
 • Kopieer en spiegel frameontwerpen in slechts enkele seconden.
 • Creëer automatisch technische tekeningen van afgemeten onderdelen in uw eigen aanpasbare productieformaat.
 • Creëer automatisch afgemeten panelen in realtime. Werk met een interactieve weergave van uw onderdelen, inclusief de te produceren materiaallijst.
 • Gebruik andere hsb-tools zoals StickFrame, Sip, CLT, Glulam om uw ontwerpprojecten nog beter te maken.
hsbCLT is een toolset die gebruik maakt van het hsbDesign-platform om CLT-projecten te ontwerpen. Het is een toolset waarmee u lamellenlagen kunt ontwerpen die met elkaar verbonden zijn tot wand-, vloer- en dakpanelen met een hoge dichtheid. Combineer hsbCLT met andere tools voor het ontwerpen en produceren van al uw CLT-elementen. U krijgt veel flexibiliteit bij het ontwerpen van paneelstijlen en verschillende oppervlakken. Bij het ontwerpen kunt u gebruik maken van een bibliotheek met voorgedefinieerde nerfrichtingen die zijn afgestemd op paneeloverspanningen. Met deze tool kunt u ook wanden, vloeren en daken met elkaar verbinden. Muuropeningen worden opgevuld met ramen en deuren die automatisch worden uitgewerkt volgens uw productiecriteria. Standaardverbindingen zoals overlapverbindingen, X-fix en voegplaten kunnen eenvoudig worden aangepast. U kunt ook gebruik maken van toonaangevende Rothoblass-onderdelen en aanpasbare configuraties van elektrische, HVAC- en dynamische hijselementen. De eindoutput omvat gedetailleerde BIM-productiedocumenten zoals lay-outs met automatisch bepaalde afmetingen, materiaallijsten, grafische output voor het nesten van panelen en montage.
hsb
CLT
Platform
 • Met behulp van de wand-, vloer- en dakbibliotheek kunt u zelf uw specificaties voor CLT-assemblages en openingen definiëren. U kunt ook bestaande bibliotheken gebruiken van erkende CLT-fabrikanten zoals Kingspan TEK, Insulspan, Hemsec en Sipco.
 • Profiteer van gedetailleerde ontwerpopties voor CLT-panelen op basis van V- en H-lamellen.
 • Gebruik de belangrijkste hijselementen binnen de bouwsector, zoals de berekening van het gewicht per zwaartepunt.
 • Creëer uitsparingen voor elektrische aansluitingen en wateraansluitingen.
 • Definieer wand-, vloer- en dakverbindingen zoals overlappingen, voegen en X-fix.
 • Gebruik tools om inkepingen, stalen profieluitsparingen, nerfrichting voor lamellen, schroefverbindingen en afgeschuinde randen te ontwerpen.
 • Profiteer van unieke ontwerpopties voor paneelranden en -punten, zodat u precies de gewenste vorm kunt bepalen. 
 • Kopieer en spiegel frameontwerpen in slechts enkele seconden.
 • Maak automatisch gedimensioneerde technische tekeningen voor onderdelen. Gebruik uw eigen aanpasbare productieformaat.
 • Creëer automatisch afgemeten panelen in realtime. Werk met een interactieve weergave van uw onderdelen, inclusief de te produceren materiaallijst.
 • Gebruik andere hsb-tools zoals StickFrame, Sip, CLT, Glulam om uw ontwerpprojecten nog beter te maken.

hsbGlulam is een toolset die gebruik maakt van het hsbDesign-platform om glulam-balken te ontwerpen. Het is een toolset waarmee u lamellen kunt combineren. Gebruik hsbGlulam in combinatie met andere tools om al uw glulam-elementen te ontwerpen en te produceren. U krijgt veel flexibiliteit bij het ontwerpen van geëxtrudeerde balkdelen in een 3D-omgeving. Gebruik standaard metalen verbindingsstukken van bekende industriële fabrikanten zoals Rothoblaas, Simpson Strongtie, Pitzl en meer. Deze onderdelen kunnen eenvoudig aan balken worden toegevoegd. Op zoek naar iets anders? Dan kunt u ook uw eigen metalen onderdelen definiëren. De eindoutput omvat gedetailleerde BIM-productiedocumenten zoals lay-outs met automatisch bepaalde afmetingen en materiaallijsten.
hsb
Glulam
Platform
 • Mogelijkheid om parallelle, dubbel conische en gebogen balken te ontwerpen.
 • Ontwerp gebogen balken met constante en variabele hoogte.
 • Ontwerp balken met gebogen onderkant. Gebruik parabolische en lineaire afrondingen.
 • Profiteer van de grafische weergave van parametrische individuele gebogen houtcontouren.
 • Ontwerp afzonderlijke lamelstructuren, afhankelijk van de houtkwaliteit die u gebruikt.
 • Organiseer lamellen in pakketten die gemakkelijk te produceren zijn.
 • Ontwerp niet-gelijmde gelamelleerde balken
 • Creëer verstevigingsperspunten voor dwarsstrekkingen, met optionele exportopties naar uw CNC-machines.
 • Kopieer en spiegel bouwontwerpen in slechts enkele seconden.
 • Maak automatisch gedimensioneerde technische tekeningen voor onderdelen. Gebruik uw eigen aanpasbare productieformaat.
 • Profiteer van uitgebreide import- en exportinterfaces voor communicatie met externe leveranciers. Werk met nauwkeurige CNC-gegevens die aangepast zijn aan de meeste machines.
 • Creëer automatisch afgemeten balken in realtime. Werk met een interactieve weergave, inclusief de te produceren materiaallijst.
 • Gebruik andere hsb-tools zoals StickFrame, Sip, CLT, Glulam om uw ontwerpprojecten nog beter te maken.

hsbLOG is een toolset die gebruik maakt van het hsbDesign-platform om logbouwprojecten te ontwerpen. Dit is een toolset waarmee u houtlogs met elkaar kunt verbinden door middel van hoekinkepingen. Zo kunt u gemakkelijker wand-, vloer- en dakpanelen ontwerpen en met elkaar verbinden. Combineer hsbLOG met andere tools om al uw logconstructies te ontwerpen en te produceren. U krijgt veel flexibiliteit bij het ontwerpen van gedetailleerde paneelstijlen (gekoppeld in een bibliotheek) waarmee u wanden, vloeren en daken kunt verbinden. U kunt bovendien muuropeningen vastleggen en deze automatisch vullen met ramen en deuren. Gebruik verschillende logvormen, definieer hoekverbindingen en plaats uw logs op de gewenste manier. De eindoutput omvat gedetailleerde BIM-productiedocumenten, zoals compatibele geautomatiseerde schema's en materiaallijsten voor montage.
hsb
Log
Platform
 • Met de wand-, vloer- en dakbibliotheek kunt u zelf de samenstelling en de openingen van houtlogs bepalen.
 • Profileer en definieer houtlogs van om het even welke vorm en grootte met behulp van eenvoudige geometrische vormen.
 • Definieer hoekverbindingen met alternatieve opties.
 • Creëer tools met verschillende functies, zoals het aanbrengen van inkepingen.
 • U kunt de plaatsing van bouten in houtlogs automatisch bepalen.
 • Unieke bewerkingsmogelijkheid voor paneelranden en -punten waarmee u de gewenste vorm precies kunt definiëren.
 • Kopieer en spiegel bouwontwerpen in slechts enkele seconden.
 • Creëer automatisch technische tekeningen van afgemeten onderdelen in uw eigen aanpasbare productieformaat.
 • Creëer automatisch afgemeten balken in realtime. Werk met een interactieve weergave, inclusief de te produceren materiaallijst.
 • Gebruik andere hsb-tools zoals StickFrame, Sip, CLT en Glulam om uw ontwerpprojecten nog beter te maken.

hsbMetalFrame is een toolset die gebruik maakt van het hsbDesign-platform. Het is een toolset waarmee u metalen onderdelen met elkaar kunt verbinden om open en gesloten wandframes met een hoge dichtheid te creëren. Combineer hsbMetalFrame met andere tools om al uw staalframeconstructies te ontwerpen en te produceren. U krijgt veel flexibiliteit bij het ontwerpen van palen, platen, stijlen, lateien, maar ook bij het ontwerpen van verschillende lagen panelen die passen bij de verdeling van stijlen. Muuropeningen worden opgevuld met ramen en deuren die automatisch worden aangepast aan uw productiecriteria. De eindoutput omvat gedetailleerde BIM-productiedocumenten, zoals compatibele geautomatiseerde schema's en materiaallijsten voor montage.
hsb
MetalFrame
Platform
 • Converteer AutoCAD® wanden direct naar wandframes. Bespaar zo meer tijd tussen uw ontwerp- en productieproces.
 • Maak uw eigen bibliotheek met verschillende soorten wanden op basis van uw eigen bouwmethode:
 • ~~ Plaats balken en platen met behulp van onze grafische detailbouwer waarmee de wandopbouw vooraf wordt bepaald.
 • ~~ Bepaal hoe hoekverbindingen en T-verbindingen worden verbonden of gesneden, en bepaal hoe wanduiteinden zullen eindigen.
 • ~~ Bepaal de opbouw van openingen zoals lateien, makelaars, stijlen en nog veel meer.
 • ~~ Breng de binnen- en buitenplaatgevels aan op een muur. Bepaal hoe ze over de muur worden verdeeld, en pas ze aan ter hoogte van de aansluitingen en wanduiteinden.
 • ~~ Ontwerp uw eigen geëxtrudeerde C-profielbalken of gebruik ontwerpen van fabrikanten als ClarkDietrich, SCAFCO, iSPAN en vele anderen.
 • ~~ Voeg frezen, zaaglijnen, boorgaten, installatieschacht en uitsparingen toe die automatisch op wanden worden aangebracht.
 • Creëer een wandframe met behulp van de bibliotheek. Kies uit balken (rechthoekig, I-balken, stalen balken), panelen (met afmetingen, oriëntatie en verdeling in het eigenlijke houtskelet), verbindingsopties en nog veel meer.
 • Gebruik dynamische openingen (deuren, ramen, samengestelde openingen...): hun positie en afmetingen zijn volledig personaliseerbaar.
 • Voeg sparingen, belastingspunten, klossen, openingen, kuiltjes, uitstulpingen en meer toe. U kunt elk element dynamisch aanpassen.
 • Profiteer van nog meer ontwerpflexibiliteit dankzij haken, strokenfunderingen, schoren, bevestigingen, randinkepingen, kerninkepingen, kernboringen en meer.
 • U kunt de standaardlengtes van balken uitlijnen op muren, met automatische identificatie van splitsingslocaties van lange balken.
 • Het zwaartepunt en het gewicht werken samen om de locaties van de automatische hijslusgaten te bepalen.
 • Haal subframes (openingen) uit volledige geframde wanden voor een optimale productieverwerking.
 • Ontdek waar balken en plaatmaterialen elkaar overlappen, zodat u de juiste oplossingen kunt toepassen.
 • Gebruik algemene dynamische instructies zoals het splitsen, samenvoegen of uitrekken van muren. Maak ook gebruik van unieke balken voor elke muur.
 • Creëer eenvoudig schuine wanden met intelligente schuine vlakken. Uw parameters bepalen hoe de muur zich verhoudt tot elk oppervlak.
 • Kopieer en spiegel frameontwerpen in slechts enkele seconden.
 • Maak automatisch gedimensioneerde technische tekeningen voor onderdelen. Gebruik uw eigen aanpasbare productieformaat.
 • Creëer automatisch afgemeten panelen in realtime. Werk met een interactieve weergave van de muren, inclusief de te produceren materiaallijst.
 • Gebruik andere hsb-tools zoals StickFrame, Sip, CLT, Glulam om uw ontwerpprojecten nog beter te maken.

Download de hsbcad-brochure

Verbeter elke stap van uw productieproces dankzij onze tools

Harald Mulder
Sales Specialist
Hallo! Ik ben Harald Mulder, en ik help u graag met al uw vragen.
Contacteer ons